Get Adobe Flash player

W imię Boże rozpoczęliśmy Nowy Rok szkolny. Niech nam Pan błogosławi!

Trwa w Kościele Święty Rok Miłosierdzia – MIŁOSIERNI JAK OJCIEC.W nauczaniu wciąż odwołujemy się do tej prawdy o Bogu, który jest pełen dobroci i miłosierdzia i tak będzie do końca czasów/nawet, gdy wkrótce zakończy się Jubileusz/. W programie duszpasterskim Kościoła w Polsce na lata 2013-2017 rozważamy prawdę: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie – przez wiarę i chrzest do świadectwa. Rok bieżący – to hasło: IDŹCIE I GŁOŚCIE!

W grudniu 2016 roku przypada 100 –rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego Charles de Foucauld w Tamanrasset/w Algerii/ oraz Świętego Brata Alberta/ Brata naszego Boga/ w Krakowie

W bieżącym roku Parafia przeżywać będzie radość Pierwszej Komunii świętej w klasach trzecich oraz Bierzmowanie w I i II klasie Gimnazjum oraz osób starszych, które tego pragną. Termin bierzmowania jeszcze nieustalony.


Adwent w tym roku liturgicznym trwa pełne cztery tygodnie. W czytaniach Słowa Bożego słuchamy Ewangelię Świętego Mateusza/ rok A / Jest to czas szczególny – uciszenia i otwarcia na przychodzącego Zbawiciela, który w narodzie Izraela oczekiwany jest, jako Mesjasz, a dla wszystkich ludzi i wszystkich pokoleń, – jako Ten, Który wyzwala. Człowiek, bowiem doświadcza swojej małości i strachu, lęka się nieuniknionej śmierci i odczuwa potrzebę miłości nieskończonej, która ocali. Ten stan jest skutkiem grzechu, który w raju popełnił człowiek /Adam/ - zwieziony podszeptem Szatana / Lucyfera/. Grzech pierwszych rodziców- grzech pierworodny - zasłonił Oblicze Boskiej Miłości –Ojca i Stworzyciela świata i oddalił od Źródła Życia całe stworzenie "A jak przez grzech jednego człowieka śmierć weszła na       świat, tak przez posłuszeństwo Jednego Człowieka/Chrystusa/ powróciło życie…”.

Bóg bowiem nie pozostawił człowieka w stanie grzechu, ale skłonił się ku niemu i dał obietnicę zwycięstwa nad śmiercią – czyli wyzwolenia. Ta Iskra nadziei w Obietnicy rajskiej będzie stawała się coraz jaśniejsza w dziejach świata na przykładzie zapowiedzi prorockich danych Narodowi Wybranemu, ‘aby w pełni czasów różdżka Jessego zakwitła Kwiatem cudownej woni w Osobie Niepokalanej Maryi – rodzącej Jezusa.

Jak długo trwał pierwszy Adwent? – Od momentu, kiedy człowiek był zdolny otworzyć się dla Boga, zatęsknił za Nim – aż do narodzenia Pana za czasów cesarza Augusta. Ale Adwent wciąż trwa, bowiem nie wszyscy ludzie, – poznali Jego przyjście i nie uwierzyli, że On jest Oczekiwanym Zbawicielem - Mesjaszem. Pan Jezus podczas swego odejścia świata powiedział – że przyjdzie ponownie, kiedy się wypełnią wieki. Stąd Kościół modli się: ‘Marana tha – Przyjdź, Jezu Panie!

Wierzymy, że ‘Słowo Ciałem się stało i zamieszkało miedzy nami. Jest to Tajemnica Wcielenia /l’Incarnation/

W wierze też, trzeba nam przed Nim uklęknąć i oddać Mu pokłon.

Będą to radosne Świata Narodzenia Bożego/Gody/. Czas zaślubin Pana z całą ludzkością i całym stworzeniem. W psalmach śpiewanych usłyszymy słowa: ‘Niech wszystkie drzewa w lasach śpiewają z radości, bo Pan przychodzi…’

Życzenia na ten czas: 'Życzę Ci, aby przyszedł do Ciebie Żywy Pan Jezus, i abyś Go przytulił do swego serca’ /dzieci/

pjoseph2

"Trzeba bowiem pamiętać, że historia Polski nie toczy się jedynie w granicach naszego kraju,
a Polacy niejednokrotnie brali - i wciąż biorą - udział w wydarzeniach mających wpływ na dzieje świata."
ks. Józef Musiał
 
 
 

Aktualności