Get Adobe Flash player
Jak to się stało, ze jestem księdzem katolickim? Dziś - widzę swoją drogę z oddali wielu lat - i śmiało mogę wyznać, ze spotkał mnie żyjący Jezus. To On - "uwiódł" mnie Swoją miłością - zachwycił, dlatego poszedłem za Nim. Nigdy nie żałowałem tego - więcej - dziś tak samo chcę Mu wyznać jak Piotr: "Panie do kogóż pójdę - Ty jeden masz słowa życia wiecznego".
Ks. Józef Musiał

Proboszcz - Ks. Józef Musiał

Wyświęcony w katedrze w Kielcach 15 czerwca 1974 przez bpa Jana Jaroszewicza. W Polsce pracował w parafii Pilica - Wierbka (region Jury Krakowsko - Częstochowskiej) przez 14 lat.

Do Francji przybył 16 lipca 1988. Praca duszpasterska w parafii Wniebowzięcia N. M. P. (Concorde). Posługiwał w diecezji Wersal, Lourdes oraz w diecezji Digne. Od 1999 roku w parafii św. Genowefy.


Wikary - Ks. Władysław Łukiewicz


Przez ubiegłe lata pracowali tu księża proboszczowie:

 • Ks. Tadeusz Śmiech
 • Ks. Janusz Chwast
 • Ks. Jan Pruszyński
 • Ks. Zdzisław Karoń
 • Ks. Wojciech Mach

Przez ubiegłe lata pracowali tu księża wikariuisze:

 • Ks. Grzegorz Janowski
 • Ks. Paweł Biel
 • Ks. Marek Podsiadlik
 • Ks. Andrzej Wasilowski
 • Ks. Józef Kołek
 • Ks. Grzegorz Herman
 • Ks. Robert Pociecha
 • Ks. Piotr Sagan
 • Ks. Władysław Łukiewicz

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

 w niedzielę i święta

9:30 msza z udziałem dzieci,

11:30 - suma,

17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu,

 

18:00 msza wieczorna

w tygodniu

18:00 msza wieczorna

Aktualności