Get Adobe Flash player

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży

Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży zajmuje się szeroko pojętą pracą z dziećmi i młodzieżą w naszym Kościele.

Do jego zadań należy: przygotowanie programu i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży przygotowanie i prowadzenie rekolekcji, organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży, przygotowanie materiałów i prowadzenie spotkań, prowadzenie Artystycznej Grup;

 

Duszpasterstwo Dorosłych

Celem Duszpasterstwa Dorosłych jest zachęcanie osób dorosłych do zaangażowania się w życie swoich lokalnych społeczności, ale także inwestowanie w poprawę międzyludzkich relacji. Każdy z nas jest obdarowany przez Boga jakimś darem, którym powinniśmy służyć innym.

Formy działania Duszpasterstwa Dorosłych to godziny i grupy biblijne, grupy domowe, spotkania tematyczne, konferencje, wyjazdy weekendowe i biblijne wyjazdy tygodniowe połączone z wypoczynkiem.

Przy parafii żyje „Oaza Rodzin”, która spotyka się regularnie co miesiąc na wspólną modlitwę i dzielenie się radościami życia rodzinnego.

Rodzina Żywego Różańca – istnieje 5 grup modlitewnych, które w I niedziele miesiąca wymieniają „tajemniczki” i modlą się według podanych intencji Apostolstwa Modlitwy na kolejny miesiąc.

pjoseph2

"Trzeba bowiem pamiętać, że historia Polski nie toczy się jedynie w granicach naszego kraju,
a Polacy niejednokrotnie brali - i wciąż biorą - udział w wydarzeniach mających wpływ na dzieje świata."
ks. Józef Musiał
 
 
 

Aktualności