Get Adobe Flash player

Kalendarium parafialne  - Świętej Genowefy

Ś W I Ę T A    P A S C H A L N E  2 0 1 8 – rozpoczynają się przez Wielki Tydzień

/ La Semaine Sainte/

Niedziela Palmowa  - 25 marca

- na wszystkich mszach świętych poświecenie zielonych gałązek /palm/

Dziś czytana jest Męka Pana wg. Św. Marka.

/Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesiona jest w liturgii na 9 kwietnia/.

W Wielką Środę w Katedrze Notre-Dame o 18h30  - Masza święta ‘Chrismale /Krzyżma świętego/, poświęcenie olejów i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich

W Wielki Czwartek – o 20h – Uroczysta Msza święta na Pamiątkę Ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa, obrzęd umywania nóg, składanie darów ofiarnych – Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia i adoracja do 23h

Wielki Piątek – Dzień Zmiłowania Pańskiego, Śmierci Jezusa na Kalwarii, dzień ciszy .

W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii – Ona trwa od wczorajszego wieczoru do Zmartwychwstania.

Nabożeństwo wieczorne rozpocznie się o 19.30 – Drogą Krzyżową, Czytanie Słowa Bożego – opis Męki Pana wg. Św. Jana, Wielka Modlitwa Powszechna, Adoracja Krzyża i Komunia święta; przeniesienie Pana Jezusa do Grobu – adoracja do północy.

Wielka Sobota – Dzień spoczynku Pana w Grobie, Liturgia rozpocznie się o godz. 20 – poświeceniem Ognia, Śpiew Exultetu, czytania Słowa Bożego, Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, Eucharystia. Przynosimy świece;

- poświecenie pokarmów na stół wielkanocny od 9 rano do 20h  co pół godziny.

W tym dniu  a d o r u j e m y  Pana w dziękczynieniu za Jego Mękę i Krzyż , za wysłużone nam życie wieczne.  Modlitwa osobista za dom rodzinny.

N I E D Z I E L A    Z M A R T W Y C H W S T A N I A    P A Ń S K I E G O

Msza święta ‘rezurekcyjna ‘ o 7 rano z procesją, następne msze święte -  o 9.30. 11.30  i 18h  

W Poniedziałek Wielkanocny  -  msze święte jak w niedziele

8 kwietnia- NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

143 Europejska Pielgrzymka Polaków do Lourdes  od 9-12 Maja. Zapisy w parafii lub w Polskiej Misji.

I Spowiedź sakramentalna dla uczniów klasy III – 2 i 5 maja podczas katechezy

20 maja  - Uroczysta Pierwsza Komunia święta – Zesłanie Ducha Świętego /Zielone Swieta/

o godz. 11; - dla uczniów katechezy środowej. W piątek przed Komunią – Dzień skupienia od godz. 9 h  - Druga spowiedź sakramentalna dla dzieci i rodziców.

27 maja – Niedziela Trójcy Świętej – Uroczysta Pierwsza Komunia święta dla uczniów z katechezy sobotniej – również o godz. 11 h.

31 maja  - UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA  - Msza świata o godz. 19 – z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy

3 czerwca – Boże Ciało we Francji – Pierwsza rocznica Komunii świetnej uczniów klasy czwartej o godz.11.30

10 czerwca  - o 11. 30 – Zapraszamy do udziału w Mszy Świętej dziękczynnej – młodzież, która przystąpiła do I Komunii świętej przed dziecięciu laty. Modlitwa za Ich Rodziców

15 czerwca – PIELGRZYMKA  POLAKÓW  DO  BAZYLIKI  SACRÉ - COEUR   na godz. 20; Zapraszamy dzieci komunijne i ministrantów.

Zakończenie roku szkolnego – data  będzie podana uczniom

pjoseph2

"Trzeba bowiem pamiętać, że historia Polski nie toczy się jedynie w granicach naszego kraju,
a Polacy niejednokrotnie brali - i wciąż biorą - udział w wydarzeniach mających wpływ na dzieje świata."
ks. Józef Musiał
 
 
 

Aktualności